pozyczka

Potencjał kulturowy regionu powiatu żywieckiego wynika z posiadania licznych obiektów historycznych i archelologicznych, zabytków urbanistyki i architektury, upamiętnionych miejsc historycznych, kulturalnych.

Wyszukiwarka atrakcji turystycznych:

Muzeum Jana Wałacha w Istebnej

Powiat
Cieszyński
Gmina
Gmina Istebna
Miejscowość
Istebna
Położenie w miejscowości
Muzeum znajduje się na Andziołówce- pierwszym przysiółku w Istebnej (jadąc od strony Wisły). Tu, obok krzyża i starej drewnianej gospody, należy skręcić w lewo i drogą (400 m) w stronę lasu dojść do pracowni artysty malarza Jana Wałacha.
Położenie komunikacyjne
Aby trafić do pracowni artysty malarza Jana Wałacha należy obok przydrożnego krzyża i starej drewnianej gospody skręcić w lewo i drogą w dół ok. 0,5 km iść w stronę lasu, gdzie na jego skraju córka artysty, pani Barbara, prowadzi muzeum.
Dokładny adres
Andziołówka
43-470 Istebna 293
Nr telefonu
Telefon: +48 33-855 72 01, 885 743 904
Adres strony internetowej
Dane o gospodarzu / opiekunie obiektu
Stowarzyszenie imienia artysty Jana Wałacha w Istebnej.
Informacje dotyczące statusu prawnego ochrony, nr w rejestrze zabytków
Całość tego terenu łącznie z budynkami wpisana jest w rejestr zabytków architektury drewnianej.
Stan architektoniczny obiektu
Pracownia wybudowana została w 1922 r. z belek świerkowych. Jest wysoka, przestrzenna, za życia artysty służyła jako atelier malarskie. Usytuowana jest na skraju polany wiosną ukwieconej polnymi kwiatami i otoczona wysokim świerkowym lasem. Wnętrze zajmują sprzęty, sztalugi, a co najważniejsze prace artysty: obrazy olejne, rysunki, gwasze, grafiki o różnorodnej tematyce: pejzaże, portrety, kwiaty, martwe natury oraz kompozycje religijne powstałe od 1902 do 1979 roku.
Obecnie jest to jego biograficzne muzeum. W odległości 40 metrów od pracowni stoi drewniany dom rodzinny Jana Wałacha. Pierwotnie pochodził z 1853 r. został przebudowany w 1912 r. Ma konstrukcję zrębową, dach kryty gontem z charakterystycznym „wolim oczkiem” i przyczółkami tzw.„kozubkami” w szczytach.
Opis wnętrza: wyposażenie, wiek, stan zachowania, skala unikalności, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności obiektów
Muzeum Jana Wałacha w Istebnej – prywatne muzeum położone w Istebnej, na terenie przysiółka Andziółówka. Poświęcone jest osobie oraz twórczości grafika, malarza i drzeworytnika Jana Wałacha.

Muzeum powstało w 2008 roku i jest prowadzone przez Stowarzyszenie im. Jana Wałacha, którego prezesem jest Barbara Wałach, córka artysty. Placówka znajduje się w drewnianym budynku dawnej pracowni, wybudowanej w 1922 roku. Budynek ten położony jest w pobliżu domu rodzinnego Wałachów. Wewnątrz znajduje się ekspozycja, obejmująca sprzęty, sztalugi oraz prace artysty (obrazy oraz grafiki o różnorodnej tematyce), powstałe w latach 1902-1979.
Aktualne znaczenie dla życia mieszkańców obszaru LGD
Zabezpieczenie spuścizny po Janie Wałachu, a zwłaszcza pracowni, domu rodzinnego wraz z otoczeniem, aby służyły głębszemu poznawaniu twórczości artysty.
Daty szczególnie ważne dla obiektu – święta, ceremonie, regularne wydarzenia, które potencjalnie mogą wzbogacić informację nt. Atrakcji turystycznych wraz z informacjami o terminie, organizatorze, z adresem, nr telefonu, adresem aktualizowanej strony inte
Muzeum czynne jest codzienne od kwietnia do października oraz w soboty i niedziele w pozostałej części roku. Wstęp jest płatny.