Home O Projekcie Podróże po Beskidach

O Projekcie Podróże po Beskidach

Dnia 18 kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” oraz Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy” zawarły porozumienie w celu realizacji Projektu „Cudze Chwalicie – Swego Nie Znacie” o akronimie CUDCHWAL, w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Projekt realizowany był w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. na terenie całego powiatu żywieckiego oraz gminy Istebna (powiat cieszyński).
Projekt zakładał ewidencję pod kątem turystyki dziedzictwa kulturalnego, historycznego gmin objętych działaniami projektu, wprowadzenie nowych produktów turystycznych oraz narzędzi promocyjnych.

Realizacja projektu miała na celu promocje obszarów Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” oraz Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy” – turystyki, rekreacji, aktywnego trybu życia i wypoczynku, produktów lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego obszarów partnerskich LGD – integracji, aktywizowania mieszkańców i ich zaangażowania w kreowanie rozwoju lokalnego, poprawę jakości obsługi turystów i dostępności informacji turystycznej poprzez organizację i przygotowanie 15 tras questingowych, 1 bazy atrakcji turystycznych obszaru partnerskich LGD, wydanie 1 publikacji – przewodnika atrakcji turystycznych, 1 mapy atrakcji turystycznych, opracowanie i wykonanie 32 roll-up nt. atrakcji turystycznych, naprawy i aktualizacji 4 makiet oraz materiałów nt. atrakcji turystycznych. Dzięki działaniom podjętym w projekcie możliwe było odtworzenie regionalnych legend, historii o miejscach znajdujących się na obszarze partnerskich LGD, promocja lokalnych atrakcji turystycznych, pogłębienie wiedzy na temat regionu, poprawa atrakcyjności turystycznej gmin należących do LGD, a także zwiększenie zaangażowania mieszkańców w kreowanie rozwoju lokalnego.

Jednym z działań podjętych w projekcie było wyznaczenie w każdej gminie trasy questingowej. Questing to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. /Źródło: „Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa”. Zbiór dobrych praktyk pod. red. Dominiki Zaręby,Kraków 2008/. Quest łączy funkcje edukacyjną z dobrą zabawą – zarówno dla tworzących questy jak i samych uczestników.
Uczestnik questowej zabawy staje się poszukiwaczem kulturowych i historycznych skarbów najbliższej okolicy. Jego przewodnikiem jest mapka z wierszowanym opisem i instrukcjami – wędrując zgodnie z nimi i rozwiązując zagadki oraz łamigłówki, dociera do ciekawych miejsc, tajemnic, legend. Na końcu wędrowiec odkrywa skarb, którym zazwyczaj jest skrzynką z pieczątką, jej odbicie na ulotce poświadcza, iż rozwiązał quest.

Metoda ta jest innowacyjna dla terenu żywiecczyzny, dodatkowo została wybrana ze względu na stale rosnącą popularność i zgodność z założeniami i celami projektu.
W każdej gminie zorganizowano spotkania edukacyjno-aktywizacyjne dla grup zaangażowanych w tworzenie questów oraz jeden wyjazd studyjny w każdej LGD (Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” wyjazd do Gorzyc oraz do tras questingowych m.in. do Turzy Śląskiej, Łazisk, Czyżowic, Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy” wyjazd do Kęt, Zatoru i Lackorony). W sumie odbyło się 45 spotkań i 2 wyjazdy studyjne. Ich efektem było opracowanie przez uczestników 15 tras questingowych, gotowych do wdrożenia na terenie poszczególnych gmin (wydrukowane ulotki inf. o trasach questów, rozmieszczone 15 szt. skrzynek zawierających pieczątki stanowiące dla questowych odkrywców potwierdzenie ukończenia trasy).

W ramach projektu stworzono również bazę atrakcji turystycznych stanowiącą wirtualny portal turystyczny obszaru partnerskich LGD www.cudnebeskidy.pl grupujący zinwentaryzowane atrakcje turystyczne (150 obiektów/rekordów wraz z dok. fotograficzną), a także wydano albumy-przewodniki i mapy.

Wyjątkowe plecaki i torby podróżne – poradniki jakie wybrać?

Zapraszamy także do lektur zachęcających do tego jakie ekwipunek podróżny będzie Wam najbardziej potrzebny przy wyprawie w Beskidy. Czy to będzie jedna z takich toreb podróżnych:
www.belveder.com.pl/sklep/torby-meskie/podrozne-weekendowe
(z oferty sklepu internetowego Belveder, z torbami podróżnymi i weekendowymi)

Ile wydać na torbę podróżną i czy zwykłe torby, np. młodzieżowe nadają się do podróży?

Taki cykl poradników dla turystów zamierzamy rozpocząć już w tym roku na łamach naszego serwisu. Zachęcamy do podsyłania pytań na adres mailowy:

Zapraszamy Sponsorów do wpieranie misji naszego Serwisu turystycznego

Serdecznie dziękujemy za wsparcie Cudnych Beskid przez wielu darczyńców, sklepy internetowe oraz patronów medialnych. W tym:

Odnośniki do stron powyższych firm znajdziecie TUTAJ: https://www.t-mobile.pl/
oraz TUTAJ: https://www.brytyjka.pl/torby-mlodziezowe-szkolne-cat-48.html

Dziękujemy i polecamy!