pozyczka

 

Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy"jest Lokalną Grupą Działania (LGD) dla gmin Gilowice, Łękawica, Ślemień, Świnna. Od 2006r wspiera rozwój turystyki, kultury i produktu lokalnego tych czterech żywieckich gmin.

Charakterystyczną wspólną cechą dla całego terenu jest położenie geograficzne w dorzeczu dwóch górskich rzek, Kocierzanki i Koszarawy. Piękne tereny Beskidu Żywieckiego są rajem dla myśliwych, przyrodników oraz miłośników pieszych wędrówek czy aktywnego spędzania wolnego czasu (narty, rowery, wspinaczka skałkowa, eksploracja jaskiń). Region jest bardzo atrakcyjny kulturowo, działa tutaj Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej. Co roku inicjujemy i wdrażamy ciekawe pomysły i projekty, przygotowujemy coraz to nowe atrakcje dla turystów i mieszkańców, równocześnie dbając o zrównoważony rozwój turystyki i produktu lokalnego (niewielkie imprezy, publikacje, konkursy, szkolenia i warsztaty, targi, questingi, karty rabatowe itd.)

 

W czasie ostatnich 5 lat realizując program LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udało nam się za pośrednictwem naszych wnioskodawców zrealizować ponad 30 inicjatyw lokalnych, których efektami są m.in.: remont 6 świetlic wiejskich, powstanie lub modernizację 5 obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizacja kilkunastu imprez kulturalnych, kilka publikacji dot. turystyki, historii i tradycji regionu.

Dodatkowo Fundacja zrealizowała samodzielnie lub dofinansowała: konkursy i szkolenia dotyczące tradycji, ekologii, kulinariów, cykl szkoleń na temat przedsiębiorczości, bazę artystów i twórców ludowych oraz cykliczne targi rękodzielnicze w Świnnej pn. „Świniański Kogel-mogel” itd.
Podjęliśmy współpracę z Żywieckim Parkiem Etnograficznym, wspierając jego działania w kierunku dalszego rozwoju. Zainicjowaliśmy powstanie Partnerstwa na rzecz rozwoju artystów i rękodzielników Beskidu Żywieckiego.

Dzięki budowanemu przez lata kapitałowi społecznemu oraz zdobytej wiedzy i doświadczeniom mogliśmy wspólnie z naszym partnerem podjąć się realizacji projektu współpracy porządkującego zasoby turystyczne, kulturowe i historyczne obszaru w sposób innowacyjny i bliski pamięci oraz sercom ludzi.