pozyczka

Amfiteatr w Łękawicy

Powiat
Żywiecki
Miejscowość
Łękawica
Aktualne znaczenie dla życia mieszkańców obszaru LGD
Kulturalno-wypoczynkowe, mieszkańcy mogą wypoczywać, organizować i uczestniczyć w wydarzeniach, uroczystościach i imprezach będących elementem lokalnych zwyczajów i tradycji.
Informacje biograficzne
W dniu 29.09.2006 uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu tj. amfiteatru i budynku socjalnego. Głównym Wykonawcą inwestycji był: Zakład „INSTAL” WOD.-KAN. C.O. I GAZ, Michał Bizoń, 34-321 Łękawica, ul. Firmowa 13.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w 80 % a w 20 % z budżetu Gminy Łękawica.