pozyczka

Przełęcz Gibasowa

Powiat
Żywiecki
Gmina
Gmina Ślemień
Miejscowość
Ślemień
Stan zachowania i utrzymania atrakcji turystycznej
Ukształtowane w sposób naturalny
Opis wnętrza: wyposażenie, wiek, stan zachowania, skala unikalności, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności obiektów
Widok na południe na Pasmo Pewelskie, Pasmo Jałowieckie i Beskid Żywiecki (m. in. Pilsko, Babia Góra, Polica) oraz na północ na Dolinę Kocierki i główny grzbiet Beskidu Małego.