pozyczka

Obiekty sakralne to jedna z liczniejszych, grupa zabytków jakie warto zobaczyć odwiedzając powiat żywiecki i gminę Isebna.
Poznaj najciekawsze sanktuaria, katedry, klasztory i cmentarze.

Wyszukiwarka atrakcji turystycznych:

Kaplica w Szarem

Powiat
Żywiecki
Gmina
Gmina Milówka
Miejscowość
Laliki
Okolica
Szare – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Milówka
Opis wnętrza: wyposażenie, wiek, stan zachowania, skala unikalności, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności obiektów
Budowa Kaplicy w Szarem w miała miejsce latach 1984-1988. Powstała dzięki staraniom i pomysłowości śp. ks. Józefa Woźniaka, proboszcza parafii w Milówce, który ubolewał nad tym, że mieszkańcy Szarego mają zbyt daleko do kościoła (licząc od góry Szarego do Milówki jest około 7 km). Z tego względu bardzo chciał wybudować kaplicę i dom katechetyczny, gdyż nauka religii odbywała się w domach prywatnych.

W realizacji tych planów przeszkadzały ówczesne władze, które nie zezwalały na budowę kościołów itp. obiektów sakralnych. Po wielkich staraniach i kłopotach udało się załatwić zezwolenie na budowę domu katechetycznego z nadzieją na przyszłość, że będzie to planowana kaplica i tak dzięki Bogu się stało. Po uzyskaniu zezwolenia miejscowa ludność chętnie zabrała się do pracy przy budowie, służąc pracą i ofiarą pieniężną. Wraz z budową zawiązał się Komitet Kościelny składający się z kilku mężczyzn i kobiet, który zorganizował i prowadził ks. Józef Kutek, który w tym czasie posługiwał w naszej parafii, wkładając w to dzieło wiele pracy. Wykonanie fundamentów przypieczętowało wmurowanie kamienia węgielnego przez J.E. Kardynała Franciszka Macharskiego w 1984r.

Swoistym bodźcem do szybszego wykonania prac przy budowie były zbliżające się prymicje miejscowego ks. Leszka Babickiego (maj 1988r.), który sam w wolnym czasie pomagał przy budowie. Mieszkańcy starali się, aby nowo wyświęcony kapłan mógł sprawować Eucharystię w kaplicy. Ks. Leszek swoją pierwszą mszę odprawił w Milówce, zaś w poniedziałek już w nowej kaplicy sprawował Eucharystię w intencji chorych z całej wioski i wszystkich mieszkańców, jako podziękowanie Bogu za dar tej małej świątyni pod wezwaniem św. Józefa.

Zwieńczeniem pracy było uroczyste poświęcenie już gotowej kaplicy przez księdza biskupa Jana Szkodonia z Krakowa we wrześniu 1988r. Tego wydarzenia nie doczekał ks. J. Woźniak, który zmarł dwa lata wcześniej. Budowę dokończył ks. Prałat Józef Nędza, nasz obecny proboszcz, który dalej sprawuje pieczę nad naszą kaplicą.
Aktualne znaczenie dla życia mieszkańców obszaru LGD
Służy mieszkańcom wsi do odbywania praktyk religijnych.