pozyczka

Obiekty sakralne to jedna z liczniejszych, grupa zabytków jakie warto zobaczyć odwiedzając powiat żywiecki i gminę Isebna.
Poznaj najciekawsze sanktuaria, katedry, klasztory i cmentarze.

Wyszukiwarka atrakcji turystycznych:

Kaplica "U Koconiów"

Powiat
Żywiecki
Gmina
Gmina Ujsoły
Miejscowość
Złatna
Położenie w miejscowości
POŁOŻONA W CENTRUM UJSÓŁ, PRZY GŁÓWNYM TRAKCIE. NA LEWYM POBOCZU UL. KS.PR.J. PIOTROWSKIEGO , NAPRZECIWKO BUDYNKU NADLEŚNICTWA W UJSOŁACH.
Położenie komunikacyjne
Usytuowany przy drodze głównej w Ujsołach.
Okolica
W SĄSIEDZTWIE BUDYNKU "STARA POCZTA", PRZY SKRZYŻOWANIU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH: CZARNEGO: ROBACZĄ, LIPOWSKĄ, RYSIANKĘ, ORAZ ZIELONEGO: MUŃCUŁ, WIELKĄ RYCERZOWĄ.
Dokładny adres
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W UJSOŁACH UL.KS.PR.J. PIOTROWSKIEGO 10 34-371 UJSOŁY
Nr telefonu
33 864 70 22
Informacje dotyczące statusu prawnego ochrony, nr w rejestrze zabytków
OBIEKT WPISANY W REJESTR ZABYTKÓW.
Stan zachowania i utrzymania atrakcji turystycznej
STAN PO REMONCIE.
Opis wnętrza: wyposażenie, wiek, stan zachowania, skala unikalności, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności obiektów
PRZY OŁTARZU GŁÓWNYM W KAPLICY.
Znaczenie historyczne obiektu
POWSTAŁ W 1896 ROKU, W CZASIE POCZĄTKOWYM MIESZKALI W NIM ORGANIŚCI PRACUJĄCY W PARAFII W UJSOŁACH. OBOEKT MOCNO ZWIĄZANY Z HISTOIĄ UJSÓŁ, ZNAJDOWAŁ SIĘ JUŻ NA NAJSTARSZYCH FOTOGRAFIACH UJSÓŁ.
Aktualne znaczenie dla życia mieszkańców obszaru LGD
WAŻNE ZNACZENIE DLA MIESZKAŃCÓW Z RACJI MIESZCZĄCEJ SIĘ W NIM BIBLIOTEKI.
Informacje biograficzne
BUDYNEK ZOSTAŁ ZBUDOWANY W ROKU 1896 W CELU ZAMIESZKANIA W NIM ORGANISTY I WIKAREGO PRACUJĄCYCH W UJSOLSKIEJ PARAFII.
Faktyczna dostępność obiektu dla turysty, uwzględniająca przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
OBIEKT W PEŁNI DOSTĘPNY Z RACJI USYTUOWANIA W CENTRUM UJSÓŁ A TAKŻE PEŁNEGO PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Istniejące udogodnienia i infrastruktura turystyczna w pobliżu obiektu: wiata, ławki, stoliki, stojaki rowerowe, toalety, itp. z uwzględnieniem infrastruktury dla niepełnosprawnych
W OBRĘBIE OBIEKTU ŁAWECZKI, TEREN SPACEROWY ORYGIANALE OŚWIETLONY, PARKING, STOJAKI NA ROWERY, CHODNIKI ORAZ PODJAZDY WYŁOŻONE PŁYTAMI KAMIENNYMI.
Oznakowanie obiektu i dojścia do obiektu
TABLICA INFORMACYJNA ZE STRZAŁKĄ, USYTUOWANA PRZY DRODZE GŁÓWNEJ. INFORMACJE W FOLDERACH ORAZ ULOTKACH PROMOCUJNYCH GMINY UJSOŁY.
Daty szczególnie ważne dla obiektu – święta, ceremonie, regularne wydarzenia, które potencjalnie mogą wzbogacić informację nt. Atrakcji turystycznych wraz z informacjami o terminie, organizatorze, z adresem, nr telefonu, adresem aktualizowanej strony inte
2005 - ODDANIE "ORGANISTÓWKI" PO REMONCIENA CELE SPOŁECZNE 1996 - ZAMKNIĘCIE STAREGO OBIEKTU 1896 - ZAKOŃCZENIE BUDOWY OBIEKTU