pozyczka

Potencjał kulturowy regionu powiatu żywieckiego wynika z posiadania licznych obiektów historycznych i archelologicznych, zabytków urbanistyki i architektury, upamiętnionych miejsc historycznych, kulturalnych.

Wyszukiwarka atrakcji turystycznych:

Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie

Powiat
Żywiecki
Gmina
Gmina Koszarawa
Miejscowość
Koszarawa Bystra
Położenie w miejscowości
Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie znajduje się przy głównej ulicy miejscowości.
Dokładny adres
Koszarawa 133, 34-332 Koszarawa
Nr telefonu
33 8639 372, 668 973 429
Adres strony internetowej
Dane o gospodarzu / opiekunie obiektu
dyr. mgr Anna Wilczęga
Opis wnętrza: wyposażenie, wiek, stan zachowania, skala unikalności, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności obiektów
Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie prowadzi działalność kulturalno - oświatową, artystyczną i rekreacyjną, organizuje i rozwija czytelnictwo oraz oświatę pozaszkolną, sprawuje opiekę nad amatorską kulturą ludową gminy w obrębie sołectwa Koszarawy i Koszarawy Bystrej. Dysponuje halą sportową, którą udostępnia dla szkół z terenu gminy Koszarawa (bezpłatnie dzieciom i młodzieży szkolnej oraz odpłatnie grupom). GOK posiada również amfiteatr i salę balową z pełnym zapleczem, co daje możliwość organizacji imprez okolicznościowych.
Aktualne znaczenie dla życia mieszkańców obszaru LGD
Najważniejsze zadania GOK obejmują w szczególności:
edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury;
tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych;
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, upowszechnianie wiedzy.
.
Istniejące udogodnienia i infrastruktura turystyczna w pobliżu obiektu: wiata, ławki, stoliki, stojaki rowerowe, toalety, itp. z uwzględnieniem infrastruktury dla niepełnosprawnych
Kluczową działalnością ośrodka jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała oferta instytucji to m.in. kółko plastyczne, ognisko muzyczne i zajęcia fitness, a także warsztaty tematyczne i spotkania organizowane w ramach zajęć świetlicowych. GOK to również regularne spotkania Koła Gospodyń Wiejskich oraz kultywującego tradycje śpiewu i tańca regionalnego zespołu „Jaferki”.
Ilość miejsc noclegowych
GOK oferuje usługi noclegowe dla turystów indywidulnych i grup.