pozyczka

Historia żywiecczyzny to jedna z najciekawszych historii jakie maja do opowiedzenia karty historii.
Każdy jej rejon, to ciekawy i barwny rozdział.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

Wyszukiwarka atrakcji turystycznych:

Piec Hutniczy Ślemień

Powiat
Żywiecki
Gmina
Gmina Ślemień
Miejscowość
Ślemień
Położenie w miejscowości
W centrum Ślemienia, naprzeciwko Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, ul. Spacerowa
Położenie komunikacyjne
przy drodze asfaltowej, kilkadziesiąt metrów od rynku
Okolica
Piec znajduje się w centrum wsi, kilkadziesiąt metrów od boiska sportowego, nowo przebudowanego rynku na którym w przeszłości jak i obecnie kwitnie centrum życia kulturalnego usługowego i społecznego. Kilka metrów od Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
Informacje dotyczące statusu prawnego ochrony, nr w rejestrze zabytków
wpisane do rejestru pod nr A-179/77, strefa ochrony obejmuje sam piec
Stan zachowania i utrzymania atrakcji turystycznej
Ruiny, nie zabezpieczone przed dalszym niszczeniem
Opis wnętrza: wyposażenie, wiek, stan zachowania, skala unikalności, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności obiektów
W okresie władania dobrami ślemieńskimi przez Hieronima Wielopolskiego, funkcjonował w Ślemieniu, nieopodal pałacu, piec hutniczy, w którym przetapiano niskoprocentową rudę darniową. Do uzyskiwania wysokich temperatur stosowano węgiel drzewny, wypalany na leśnych polanach, zwanych mielerzami. Piec miał pojemność kilkunastu stóp kubicznych. Spalił się wraz z zakładem fryszerskim, piłą oraz warzelnią soli w 1780 roku i po pożarze nie został już nigdy odbudowany. Narzędzia hutnicze, fryszerskie, formiarskie przez pewien czas przechowywane były w magazynach, jednak niestety stopniowo uległy zupełnemu rozproszeniu. Również resztki murów wielkiego pieca, mimo, iż zaliczono je w poczet zabytków i znajdują się pod ochroną, wciąż są nie zabezpieczone i ulegają ciągłemu rozpadowi i niszczeniu.
Znaczenie historyczne obiektu
To najstarszy piec hutniczy w rejonie Żywiecczyzny.
Faktyczna dostępność obiektu dla turysty, uwzględniająca przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
Znajduje się tuż przy drodze asfaltowej
Oznakowanie obiektu i dojścia do obiektu
Przy ruinach znajduje się tablica informacyjna
Ilość miejsc noclegowych
Szkolne Schronisko Młodzieżowe